Oferujemy usługi analizy danych klinicznych, oparte o statystykę i metody Data Science

Postępująca informatyzacja skutkuje szybkim wzrostem ilości cyfrowych rekordów medycznych. Potrafimy przetwarzać te dane, tak by wspierały rozwój nauki i poprawiały jakość diagnostyki i terapii.

Skontaktuj się z nami

Mamy doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych

Stosowane przez nas rozwiązania są doceniane przez lekarzy i badaczy.

Statystyka

Dbamy o wszystkie wymogi i procedury naukowe, w tym akceptowalność naszych analiz przez recenzentów naukowych.

Data Science

Zastosowanie metod z zakresu Data Science umożliwia wyciąganie wniosków dotyczących leczenia i predykcję odpowiedzi pacjenta na stosowaną terapię. Pozwala także na analizę obrazów medycznych, oraz sygnałów dźwiękowych ze stetoskopu.

Informatyzacja

Przygotowujemy infrastrukturę informatyczną do projektu badawczego, obejmującą gromadzenie i przechowywanie danych, oraz system eCRF do kolekcjonowania informacji klinicznej.

Reprodukowalność

Używane przez nas środowisko programistyczne zapewnia automatyzację obliczeń oraz pełną transparentność i odtwarzalność kodu.

Pomagamy w badaniach klinicznych

Łączymy metody statystyczne z Uczeniem Maszynowym, by sprostać wyzwaniom badań klinicznych.

grafika przedstawia kobietę, która obserwuje wykres

Gromadzimy dane
W ramach projektów badwaczych, łączymy i analizujemy dane, których analiza standardowymi metodami jest często niemożliwa, ze względu na rozmiar danych, szybkość ich przyrostu i zróżnicowanie.

Eksplorujemy dane
Wykonujemy wstępne zapoznanie się z danymi, analizujemy ich typ, zakres, rozmiar oraz identyfikujemy brakujące informacje.

Wizualizujemy
Przygotowujemy interaktywne wizualizacje, które pozwalają na sprawdzenie poprawności zgromadzonych danych oraz służą do zaplanowania kolejnych eksperymentów badawczych.

Wnioskujemy
Z użyciem metod statystycznych szukamy istotności statystycznej w wykonywanych przez nas analizach.

Dokonujemy predykcji
Nasze klasyfikatory przewidują np. ryzyko wystąpienia padaczki u dziecka, oceniają zdjęcia gardła i ucha pod kątem ich diagnostyczności i automatycznie wykrywają oddechy i puls w sygnałach dźwiękowych ze stetoskopu.

Jak się z nami współpracuje?

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Z chęcią porozmawiamy o tym, jak możemy odpowiedzieć na Twoje potrzeby.

Formularz kontaktowy

Twoje zapytanie wymaga umowy poufności? Napisz na mi@tt.com.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego powyżej adresu e-mail oraz numeru telefonu przez Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie w celu kontaktu bezpośredniego.

zdjęcie Kamil Sijko

Kamil Sijko

Główny statystyk

@: K.Sijko@tt.com.pl

Tel: +48 790 818 212