Case Studies

Poznaj szczegóły naszych wdrożeń i projektów w sektorze medycyny.

logo Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Celem projektu było wdrożenie platformy MedStream Designer, pokrywającej potrzeby Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa w zakresie nowych, wydajnych metod selekcji i analizy kohort pacjentów.

logo Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Jednostka referencyjna, we współpracy z którą stworzono w ramach grantu współfinansowanego przez NCBiR platformę MedStream Designer. Było to również pierwsze wdrożenie produkcyjne nowego narzędzia, które od razu zostało entuzjastycznie przyjęte przez instytut. Aktualnie, MSD jest obecne w Instytucie już 3 rok i obsługuje bazę danych setek tysięcy pacjentów zarejestrowanych w systemie szpitalnym.

logo farenta
FARENTA

Dla naszego klienta przygotowaliśmy zarówno raport statystyczny, jak i interaktywną aplikację, pokazującą zmianę zachowań chorych w trzech falach badania.

logo epistop
EPISTOP

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” wraz z 15 partnerami z całego świata pracuje nad prewencyjnym leczeniem padaczki i wykrywaniem biomarkerów, które pozwolą na zatrzymanie rozwoju choroby. W projekcie dbaliśmy o poprawność gromadzonych danych oraz przygotowaliśmy łączoną analizę danych klinicznych z danymi genomicznymi.

Masz pytania na temat naszych usług?
Skontaktuj się z nami