MedStream Designer Analiza danych medycznych

Platforma informatyczna integrująca dane z różnych systemów szpitalnych dostarczana wraz z intuicyjnym interfejsem umożliwiającym dowolne zapytania na bazie danych medycznych w czasie rzeczywistym.

Dzięki platformie MedStream Designer lekarze mogą generować analizy z wykorzystaniem wglądu w dane setek tysięcy pacjentów oraz monitorować ich ścieżki leczenia.

Interfejs graficzny
Tworzenie zaawansowanych zapytań do bazy medycznej szpitala za pomocą interfejsu graficznego „przeciągnij i upuść”.

Selekcja pacjentów
Przeszukiwanie historii chorób pacjentów w bazie szpitalnej według dowolnych kryteriów przyczynowo-skutkowych w scenariuszu leczenia.

Analiza danych medycznych
Generowanie dowolnych analiz szczegółowych z możliwością wprowadzania parametrów czasowych. Pozwala to określić, jakie zdarzenia wystąpiły u pacjenta i w jakim cyklu czasowym.

Monitorowanie jakości leczenia
Analizy porównawcze obejmujące pełen zakres danych historycznych z dowolnego systemu szpitalnego HIS.

Moduł wizualizacji danych
Szeroka gama wykresów ułatwia odkrywanie wzorców i trendów oraz analizę rozkładu cech.

Po wdrożeniu MedStream Designer, lekarz zajmujący się badaniami naukowymi może uzyskać w ciągu kilku minut ten sam zestaw danych, który wcześniej gromadził przez kilkanaście tygodni.

Dostęp do danych retrospektywnych
Wygodny dostęp do danych skraca czas analiz oraz ułatwia prowadzenie badań retrospektywnych na dużych zbiorach danych klinicznych.

Przeszukiwanie notatek lekarskich
MedStream umożliwia przeszukiwanie kontekstowe notatek lekarskich i docieranie w ten sposób do informacji niesklasyfikowanej w tabelach czy też w podstawowych polach systemowych.

Dzięki platformie MedStream Designer lekarze mogą generować analizy z wykorzystaniem wglądu w dane setek tysięcy pacjentów oraz monitorować ich ścieżki leczenia.

Interfejs graficzny
Tworzenie zaawansowanych zapytań do bazy medycznej szpitala za pomocą interfejsu graficznego „przeciągnij i upuść”.

Selekcja pacjentów
Przeszukiwanie historii chorób pacjentów w bazie szpitalnej według dowolnych kryteriów przyczynowo-skutkowych w scenariuszu leczenia.

Analiza danych medycznych
Generowanie dowolnych analiz szczegółowych z możliwością wprowadzania parametrów czasowych. Pozwala to określić, jakie zdarzenia wystąpiły u pacjenta i w jakim cyklu czasowym.

Monitorowanie jakości leczenia
Analizy porównawcze obejmujące pełen zakres danych historycznych z dowolnego systemu szpitalnego HIS.

Moduł wizualizacji danych
Szeroka gama wykresów ułatwia odkrywanie wzorców i trendów oraz analizę rozkładu cech.

Po wdrożeniu MedStream Designer, lekarz zajmujący się badaniami naukowymi może uzyskać w ciągu kilku minut ten sam zestaw danych, który wcześniej gromadził przez kilkanaście tygodni.

Dostęp do danych retrospektywnych
Wygodny dostęp do danych skraca czas analiz oraz ułatwia prowadzenie badań retrospektywnych na dużych zbiorach danych klinicznych.

Przeszukiwanie notatek lekarskich
MedStream umożliwia przeszukiwanie kontekstowe notatek lekarskich i docieranie w ten sposób do informacji niesklasyfikowanej w tabelach czy też w podstawowych polach systemowych.

Zapraszamy do kontaktu

www.ttsi.com.pl
office@ttsi.com.pl
tel.: +48 22 331 80 20
NIP: 527-294-32-09 | REGON: 387666213 | KRS: 0000872108

TRANSITION TECHNOLOGIES SCIENCE Sp. z o.o.