Symptomo
Monitoring stanu zdrowia

Narzędzie telemedyczne do zdalnego monitorowania zmian w procesie leczenia pacjentów wg kryteriów przygotowanych przez lekarza prowadzącego.

SYMPTOMO to platforma do zdalnego monitorowania pacjentów służąca m.in. wczesnemu wykrywaniu pierwszych objawów zdarzeń niepożądanych w procesie leczenia.

Zawiera w sobie wbudowany moduł ankiet dla pacjentów wg standardu PRO-CTCAE™ (Patient-Reported Outcomes version of the Common Terminology Criteria for Adverse Events) rekomendowanego przez National Cancer Institute w Stanach Zjednoczonych.

Poza wbudowanym modułem ankiet wg standardu PRO-CTCAE™, aplikacja SYMPTOMO posiada dodatkowy moduł umożliwiający lekarzowi prowadzącemu dowolne przygotowanie bazy pytań do ankiety którą wysyła do pacjenta.

W trakcie definiowania pytań, lekarz może zdecydować czy jest ono wymagalne czy opcjonalne, może też dowolnie przygotować warianty odpowiedzi (jako data, zakres, tekst, liczba, odpowiedź Tak/Nie, dowolne inne warianty odpowiedzi).

W kolejnym kroku pacjent otrzymuje na swojego maila i/lub telefon informację o loginie i haśle do portalu wraz z jego adresem w sieci www wraz z prośbą o zalogowanie się i wypełnienie ankiety. Ankiety mogą być jednorazowe, cykliczne lub wysyłane na żądanie w tym przez samego pacjenta.

System umożliwia zdefiniowane dowolnej liczby schematów ankiet, ich harmonogramu wysyłania do pacjenta oraz zdefiniowana logiki zdarzeń które powodują wysyłanie alertu do lekarza prowadzącego danego pacjenta.

W ramach podsumowania, lekarz otrzymuje zbiorczy ekran dla każdego pacjenta z podsumowaniem odpowiedzi z każdej wypełnionej przez pacjenta ankiety.

Lekarz może również posłużyć się tzw. heatmapą, która pokazuje, czy w danym obszarze pacjent migruje bardziej w kierunku zielonym (jego stan samopoczucia poprawia się) czy też są obszary które z dnia na dzień coraz bardziej „czerwienieją” (stan pacjenta ulega pogorszeniu) i np. konieczne jest wezwanie pacjenta na wizytę.

SYMPTOMO pozwala znacząco ograniczyć ilość wizyt pacjentów w ośrodku leczenia, co w dobie pandemii COVID-19 wydaje się mieć istotne znaczenie.

SYMPTOMO to platforma do zdalnego monitorowania pacjentów służąca m.in. wczesnemu wykrywaniu pierwszych objawów zdarzeń niepożądanych w procesie leczenia.

Zawiera w sobie wbudowany moduł ankiet dla pacjentów wg standardu PRO-CTCAE™ (Patient-Reported Outcomes version of the Common Terminology Criteria for Adverse Events) rekomendowanego przez National Cancer Institute w Stanach Zjednoczonych.

Poza wbudowanym modułem ankiet wg standardu PRO-CTCAE™, aplikacja SYMPTOMO posiada dodatkowy moduł umożliwiający lekarzowi prowadzącemu dowolne przygotowanie bazy pytań do ankiety którą wysyła do pacjenta.

W trakcie definiowania pytań, lekarz może zdecydować czy jest ono wymagalne czy opcjonalne, może też dowolnie przygotować warianty odpowiedzi (jako data, zakres, tekst, liczba, odpowiedź Tak/Nie, dowolne inne warianty odpowiedzi).

W kolejnym kroku pacjent otrzymuje na swojego maila i/lub telefon informację o loginie i haśle do portalu wraz z jego adresem w sieci www wraz z prośbą o zalogowanie się i wypełnienie ankiety. Ankiety mogą być jednorazowe, cykliczne lub wysyłane na żądanie w tym przez samego pacjenta.

System umożliwia zdefiniowane dowolnej liczby schematów ankiet, ich harmonogramu wysyłania do pacjenta oraz zdefiniowana logiki zdarzeń które powodują wysyłanie alertu do lekarza prowadzącego danego pacjenta.

W ramach podsumowania, lekarz otrzymuje zbiorczy ekran dla każdego pacjenta z podsumowaniem odpowiedzi z każdej wypełnionej przez pacjenta ankiety.

Lekarz może również posłużyć się tzw. heatmapą, która pokazuje, czy w danym obszarze pacjent migruje bardziej w kierunku zielonym (jego stan samopoczucia poprawia się) czy też są obszary które z dnia na dzień coraz bardziej „czerwienieją” (stan pacjenta ulega pogorszeniu) i np. konieczne jest wezwanie pacjenta na wizytę.

SYMPTOMO pozwala znacząco ograniczyć ilość wizyt pacjentów w ośrodku leczenia, co w dobie pandemii COVID-19 wydaje się mieć istotne znaczenie.

Zapraszamy do kontaktu

www.ttsi.com.pl
office@ttsi.com.pl
tel.: +48 22 331 80 20
NIP: 527-294-32-09 | REGON: 387666213 | KRS: 0000872108

TRANSITION TECHNOLOGIES SCIENCE SP. Z O.O.