Pilotaż Halo Mamo!

Pilotaż Halo Mamo!

Case Study Pilotaż Halo Mamo! Pilotaż programu opieki koordynowanej dla kobiet w ciąży Halo Mamo! dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 na rzecz ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań...