Data Science

Postępująca informatyzacja skutkuje szybkim wzrostem ilości cyfrowych rekordów medycznych. Potrafimy przetwarzać te dane, tak by wspierały rozwój nauki i poprawiały jakość diagnostyki i terapii.

Mamy doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych
Stosowane przez nas rozwiązania są doceniane przez lekarzy i badaczy.
Statystyka
Dbamy o wszystkie wymogi i procedury naukowe, w tym akceptowalność naszych analiz przez recenzentów naukowych.
Data Science
Zastosowanie metod z zakresu Data Science umożliwia wyciąganie wniosków dotyczących leczenia i predykcję odpowiedzi pacjenta na stosowaną terapię. Pozwala także na analizę obrazów medycznych, oraz sygnałów dźwiękowych ze stetoskopu.

Informatyzacja
Przygotowujemy infrastrukturę informatyczną do projektu badawczego, obejmującą gromadzenie i przechowywanie danych, oraz system eCRF do kolekcjonowania informacji klinicznej.
Reprodukowalność
Używane przez nas środowisko programistyczne zapewnia automatyzację obliczeń oraz pełną transparentność i odtwarzalność kodu.

Usługi Data Science dla przemysłu
Jesteśmy ekspertami w dziedzinie analizy danych, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji.

Realizujemy projekty w obszarach energetyki, ciepłownictwa i gazownictwa oraz szeroko pojętego Przemysłu 4.0.

Chcesz dowiedzieć się wiecęj? Zapraszamy na vlog: Data Science in Industry

Mamy doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych
Stosowane przez nas rozwiązania są doceniane przez lekarzy i badaczy.
Statystyka
Dbamy o wszystkie wymogi i procedury naukowe, w tym akceptowalność naszych analiz przez recenzentów naukowych.
Data Science
Zastosowanie metod z zakresu Data Science umożliwia wyciąganie wniosków dotyczących leczenia i predykcję odpowiedzi pacjenta na stosowaną terapię. Pozwala także na analizę obrazów medycznych, oraz sygnałów dźwiękowych ze stetoskopu.

Informatyzacja
Przygotowujemy infrastrukturę informatyczną do projektu badawczego, obejmującą gromadzenie i przechowywanie danych, oraz system eCRF do kolekcjonowania informacji klinicznej.
Reprodukowalność
Używane przez nas środowisko programistyczne zapewnia automatyzację obliczeń oraz pełną transparentność i odtwarzalność kodu.

Usługi Data Science dla przemysłu
Jesteśmy ekspertami w dziedzinie analizy danych, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji.

Realizujemy projekty w obszarach energetyki, ciepłownictwa i gazownictwa oraz szeroko pojętego Przemysłu 4.0.

Chcesz dowiedzieć się wiecęj? Zapraszamy na vlog: Data Science in Industry

Zapraszamy do kontaktu

TRANSITION TECHNOLOGIES SCIENCE Sp. z o.o.