Wsparcie badań klinicznych

Łączymy metody statystyczne z Uczeniem Maszynowym, by sprostać wyzwaniom badań klinicznych. Realizujemy projekty IT związane z powstawaniem Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) finansowanych przez Agencję Badań Medycznych.

Gromadzimy dane
W ramach projektów badwaczych, łączymy i analizujemy dane, których analiza standardowymi metodami jest często niemożliwa, ze względu na rozmiar danych, szybkość ich przyrostu i zróżnicowanie.

Eksplorujemy dane
Wykonujemy wstępne zapoznanie się z danymi, analizujemy ich typ, zakres, rozmiar oraz identyfikujemy brakujące informacje.

Wizualizujemy
Przygotowujemy interaktywne wizualizacje, które pozwalają na sprawdzenie poprawności zgromadzonych danych oraz służą do zaplanowania kolejnych eksperymentów badawczych.

Wnioskujemy
Z użyciem metod statystycznych szukamy istotności statystycznej w wykonywanych przez nas analizach.

Dokonujemy predykcji
Nasze klasyfikatory przewidują np. ryzyko wystąpienia padaczki u dziecka, oceniają zdjęcia gardła i ucha pod kątem ich diagnostyczności i automatycznie wykrywają oddechy i puls w sygnałach dźwiękowych ze stetoskopu.

 

Z przyjemnością porozmawiamy o tym, jak możemy odpowiedzieć na Twoje potrzeby.

Gromadzimy dane
W ramach projektów badwaczych, łączymy i analizujemy dane, których analiza standardowymi metodami jest często niemożliwa, ze względu na rozmiar danych, szybkość ich przyrostu i zróżnicowanie.

Eksplorujemy dane
Wykonujemy wstępne zapoznanie się z danymi, analizujemy ich typ, zakres, rozmiar oraz identyfikujemy brakujące informacje.

Wizualizujemy
Przygotowujemy interaktywne wizualizacje, które pozwalają na sprawdzenie poprawności zgromadzonych danych oraz służą do zaplanowania kolejnych eksperymentów badawczych.

Wnioskujemy
Z użyciem metod statystycznych szukamy istotności statystycznej w wykonywanych przez nas analizach.

Dokonujemy predykcji
Nasze klasyfikatory przewidują np. ryzyko wystąpienia padaczki u dziecka, oceniają zdjęcia gardła i ucha pod kątem ich diagnostyczności i automatycznie wykrywają oddechy i puls w sygnałach dźwiękowych ze stetoskopu.

 

Z przyjemnością porozmawiamy o tym, jak możemy odpowiedzieć na Twoje potrzeby.

Zapraszamy do kontaktu