OncoReports
Rejestry medyczne

Platforma informatyczna umożliwiająca przygotowanie rejestru narządowego w ciągu kilku godzin. Aktualnie wykorzystywana m.in. w Pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej w czterech województwach.

OncoReports przygotowano w taki sposób aby jak najłatwiej i najskuteczniej wesprzeć szpitale w procesie przygotowania rozwiązań IT których celem jest gromadzenie dodatkowych informacji klinicznych odnośnie procesu diagnostyki i leczenia pacjentów. Platforma de facto stała się portalem umożliwiającym zbudowanie w ciągu kilku godzin dowolnego rejestru narządowego.

OncoReports pozwala nie tylko na wprowadzanie danych ręcznie (np. przez szpitale współpracujące), ale przede wszystkim na integrację z istniejącym systemem szpitalnym i automatyzację gromadzenia niezbędnych informacji.

Platforma OncoReports monitoruje także zakres wprowadzanych informacji. W trakcie wdrożenia definiowany jest minimalny wymagany zakres informacji do wprowadzenia. W ten sposób rozwiązanie IT dba o kompletność gromadzonych informacji, a odpowiednio zaprojektowane formularze, także o ich jakość.

OncoReports charakteryzuje się ponadto przejrzystym i czytelnym interfejsem do obsługi którego wystarczy krótkie wprowadzenia co znacznie skraca czas wdrożenia personelu medycznego.

Wszystkie informacje gromadzone są w sposób ustrukturyzowany z podziałem na wartości liczbowe i opisy. Dzięki temu pozyskiwana informacja ma wysoką wartość analityczną i nadaje się doskonale do dalszego przetwarzania.

Sposób definiowana nowych zakresów danych do pozyskania pozwala na wykorzystanie rozwiązania także jako narzędzie do realizacji zadań związanych z profilaktyką, a nie tylko z diagnostyką i terapią.

Wbudowany moduł Statystyk na bieżąco monitoruje zmiany w systemie. Jako rejestr narządowy pozwala na bieżąco śledzić trendy w zakresie ilości pacjentów, stopni zaawansowania nowotworów, etapów diagnostyki i leczenia, przeżywalności itd. w rozbiciu na pojedyncze jednostki które dane sprawozdały jak i na województwa celem zagregowanych statystyk.

Wszystkie dane można wyeksportować do zewnętrznych formatów pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień bowiem wszystkie transakcje w systemie są monitorowane w odpowiednim module administracyjnym.

OncoReports przygotowano w taki sposób aby jak najłatwiej i najskuteczniej wesprzeć szpitale w procesie przygotowania rozwiązań IT których celem jest gromadzenie dodatkowych informacji klinicznych odnośnie procesu diagnostyki i leczenia pacjentów. Platforma de facto stała się portalem umożliwiającym zbudowanie w ciągu kilku godzin dowolnego rejestru narządowego.

OncoReports pozwala nie tylko na wprowadzanie danych ręcznie (np. przez szpitale współpracujące), ale przede wszystkim na integrację z istniejącym systemem szpitalnym i automatyzację gromadzenia niezbędnych informacji.

Platforma OncoReports monitoruje także zakres wprowadzanych informacji. W trakcie wdrożenia definiowany jest minimalny wymagany zakres informacji do wprowadzenia. W ten sposób rozwiązanie IT dba o kompletność gromadzonych informacji, a odpowiednio zaprojektowane formularze, także o ich jakość.

OncoReports charakteryzuje się ponadto przejrzystym i czytelnym interfejsem do obsługi którego wystarczy krótkie wprowadzenia co znacznie skraca czas wdrożenia personelu medycznego.

Wszystkie informacje gromadzone są w sposób ustrukturyzowany z podziałem na wartości liczbowe i opisy. Dzięki temu pozyskiwana informacja ma wysoką wartość analityczną i nadaje się doskonale do dalszego przetwarzania.

Sposób definiowana nowych zakresów danych do pozyskania pozwala na wykorzystanie rozwiązania także jako narzędzie do realizacji zadań związanych z profilaktyką, a nie tylko z diagnostyką i terapią.

Wbudowany moduł Statystyk na bieżąco monitoruje zmiany w systemie. Jako rejestr narządowy pozwala na bieżąco śledzić trendy w zakresie ilości pacjentów, stopni zaawansowania nowotworów, etapów diagnostyki i leczenia, przeżywalności itd. w rozbiciu na pojedyncze jednostki które dane sprawozdały jak i na województwa celem zagregowanych statystyk.

Wszystkie dane można wyeksportować do zewnętrznych formatów pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień bowiem wszystkie transakcje w systemie są monitorowane w odpowiednim module administracyjnym.

Zapraszamy do kontaktu

www.ttsi.com.pl
office@ttsi.com.pl
tel.: +48 22 331 80 20
NIP: 527-294-32-09 | REGON: 387666213 | KRS: 0000872108

TRANSITION TECHNOLOGIES SCIENCE SP. Z O.O.