OncoDash
Wizualizacja danych

Platforma IT przeznaczona do budowania dowolnych dashboardów analitycznych oraz integrująca dane z wielu różnych źródeł informacji.

OncoDash powstała jako platforma do obsługi Pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, a jej celem było monitorowanie wskaźników realizacji pilotażu oraz bieżących zmian w ruchu pacjentów.

Dzisiaj wykorzystywana jak elastyczne narzędzie do szybkiego budowania dowolnych dashboard’ów analitycznych które integrują dane z wielu różnych źródeł informacji, w tym z systemów szpitalnych klasy HIS.

OncoDash to rozwiązanie oparte o uznaną w świecie analityki platformę REDASH która pozwala na tworzenie dowolnych raportów, ich automatyzację oraz monitorowanie zmian w czasie rzeczywistym bez opóźnień bezpośrednio na danych źródłowych.

Wspiera dane źródłowe oparte o SQL, NoSQL, Big Data oraz dowolne inne źródła oparte o API.

Obszerna baza dostępnych sposobów wizualizacji danych istotnie usprawnia procesy decyzyjne oparte o informację.

 

W ramach pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, platforma OncoDash monitoruje m.in. następujące wskaźniki:

  • stopnie zaawansowania nowotworów u pacjentów pilotażowych
  • ilość włączanych pacjentów do pilotażu (w podziale na miejsce zamieszkania, stopnie zaawansowania, jednostkę włączającą, płeć, wiek pacjenta, stopień referencyjności ośrodka włączającego pacjenta itp.)
  • prezentuje m.in. mierniki jakości onkologicznej wprowadzone rozporządzeniem o pilotażu.

 

OncoDash powstała jako platforma do obsługi Pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, a jej celem było monitorowanie wskaźników realizacji pilotażu oraz bieżących zmian w ruchu pacjentów.

Dzisiaj wykorzystywana jak elastyczne narzędzie do szybkiego budowania dowolnych dashboard’ów analitycznych które integrują dane z wielu różnych źródeł informacji, w tym z systemów szpitalnych klasy HIS.

OncoDash to rozwiązanie oparte o uznaną w świecie analityki platformę REDASH która pozwala na tworzenie dowolnych raportów, ich automatyzację oraz monitorowanie zmian w czasie rzeczywistym bez opóźnień bezpośrednio na danych źródłowych.

Wspiera dane źródłowe oparte o SQL, NoSQL, Big Data oraz dowolne inne źródła oparte o API.

Obszerna baza dostępnych sposobów wizualizacji danych istotnie usprawnia procesy decyzyjne oparte o informację.

 

W ramach pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, platforma OncoDash monitoruje m.in. następujące wskaźniki:

  • stopnie zaawansowania nowotworów u pacjentów pilotażowych
  • ilość włączanych pacjentów do pilotażu (w podziale na miejsce zamieszkania, stopnie zaawansowania, jednostkę włączającą, płeć, wiek pacjenta, stopień referencyjności ośrodka włączającego pacjenta itp.)
  • prezentuje m.in. mierniki jakości onkologicznej wprowadzone rozporządzeniem o pilotażu.

 

Zapraszamy do kontaktu

www.ttsi.com.pl
office@ttsi.com.pl
tel.: +48 22 331 80 20
NIP: 527-294-32-09 | REGON: 387666213 | KRS: 0000872108

TRANSITION TECHNOLOGIES SCIENCE Sp. z o.o.