Polityka prywatności

Poufność Twoich informacji jest dla nas ważna. Transition Technologies Science Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Możesz w każdej chwili zażądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez podawania przyczyny.
Korzystając z serwisu www.ttsi.com.pl wyrażasz zgodę na akceptację poniższych warunków przetwarzania danych osobowych.

Informacja

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Transition Technologies Science Sp. z o.o.. (zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”) z siedzibą w Warszawie, ul. Pawia 55, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000872108, NIP: 527-294-32-09, REGON: 387666213.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z mailowy pod adresem: odo@ttsi.com.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie jednej z poniższych przesłanek:

 1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podstawowe zasady przetwarzania danych

 1. Administrator Danych Osobowych zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Dane przetwarzane przez Administratora muszą być merytorycznie poprawne, co oznacza, że dane muszą odzwierciedlać stan faktyczny. Jeżeli cel przetwarzania uległ zmianie, wymagane jest uzyskanie zgody na przetwarzanie danych od osoby, której dane są przetwarzane przez ADO.
 3. Przetwarzanie danych dla innych celów niż te, dla których zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz następuje w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych.
 4. Administrator Danych Osobowych przeprowadza raz w roku przegląd przetwarzanych danych osobowych pod kątem celowości ich dalszego przetwarzania. Pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych są zobowiązani współpracować z ADO w tym zakresie i wskazywać mu dane osobowe, które powinny zostać usunięte ze względu na zrealizowanie celu przetwarzania danych osobowych lub brak ich adekwatności do realizowania celu.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych:

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych:
Transition Technologies Science Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu:

 1. Obsługi zamówień i realizacji usług.
 2. Realizacji procesu rekrutacji.

Strona Transition Technologies Science Sp. z o.o. realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”)
2. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Transition Technologies Science Sp. z o.o. funkcjonującego pod adresem ttsi.com.pl

Logi z serwera

 1. Informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika zbierane są w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych m.in. przy diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, diagnozowaniu ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzaniu stroną www.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi podlegać mogą pliki, które nie są niezbędne do korzystania z serwisu ale ułatwiają korzystanie z niego, takie jak:
  • Czas nadejścia zapytania,
  • Czas wysłania odpowiedzi,
  • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
  • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
  • Informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Transition Technologies Science Sp. z o.o. zapewnia, że informacje powyższe nie są kojarzone (łączone) z danymi osobowymi użytkowników przeglądającymi strony.

Informacje o plikach cookies

 1. Na stronie Transition Technologies Science Sp. z o.o. stosowane są pliki cookies w celu zapisywania informacji na komputerze Użytkownika. Korzystanie z witryny oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym (przeglądarce) Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików cookies przez niniejszą witrynę, konieczne jest dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej albo rezygnacja z korzystania z serwisu.
 2. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez stronę internetową.
 3. Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej Użytkownika, za każdym razem gdy Użytkownik wchodzi na stronę. Umożliwiają one podmiotowi obsługującemu serwis internetowy identyfikację komputera użytkownika aby strona mogła być wyświetlana zgodnie z preferencjami użytkownika pozwalają one również zapamiętywać wcześniejsze wizyty użytkownika
  na stronie i rozpoznają urządzenie przy każdej nowej wizycie
 4. Istnieją dwa rodzaje plików cookies: „stałe” oraz „sesyjne”. Stałe pliki cookies przechowywane są w
  urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „sesyjne” natomiast są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki.
 5. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

Administrowanie danymi cookies

 1. Administratorem danych Użytkowników zapisanych w plikach cookies i jest Transition Technologies Science Sp. z o.o.
 2. Transition Technologies Science Sp. z o.o. Informuję iż zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkowników.
 3. Dane użytkowników w zakresie plików cookies są przetwarzane, ponieważ pliki cookies zapisują użyteczne informacje i są wykorzystywane do stosowania sposobu wyświetlania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkowników. W szczególności są one stosowane aby:
  • Umożliwić ciągłość zalogowania na stronie,
  • Dostosować zawartość strony do preferencji, zwłaszcza w odniesieniu do plikówpozwalających na rozpoznanie urządzenia końcowego,
  • Tworzyć statystyki pomagające operatorowi serwisu zrozumieć sposób korzystania z serwisu, co przyczynia się do poprawy jego konstrukcji i zawartości (Google Analytics)

Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Transition Technologies Science Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług informatycznych, usług konsultacyjnych oraz usług prawnych oraz podmiotom świadczącym usługi analizy sposobu korzystania z serwisu, co przyczynia się do poprawy jego konstrukcji i zawartości (Google Analytics).

  Zarządzanie ustawieniami plików cookies

  Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Jednakże użytkownicy mają możliwość wyłączenia plików cookies zmieniając ustawienie przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób aby umożliwić zezwolenie na stosowanie określonych plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkowników, co pozwoli zdecydować Użytkownikom o ich akceptacji bądź odrzuceniu. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookie oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej
  Serwis ttsi.com.pl korzysta z usługi Google Analytics – szczegółowe informacje o tym jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów dostępne są pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/

  www.ttsi.com.pl
  office@ttsi.com.pl
  tel.: +48 22 331 80 20
  NIP: 527-294-32-09 | REGON: 387666213 | KRS: 0000872108

  TRANSITION TECHNOLOGIES SCIENCE Sp. z o.o.