Case Study

MedStream Designer
wdrożenie w NIO w Warszawie

Platforma MedStream Designer została wdrożona w 2016 roku w Narodowym Instytucie Onkologii w ramach projektu ONKO.SYS

Celem całego projektu ONKO.SYS było wdrożenie narzędzi IT które przyczynią się do wzrostu potencjału naukowo-badawczego w zakresie chorób nowotworowych oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.

Wdrożenie MedStream Designer wpisywało się w jeden z celów szczegółowych projektu tj.: utworzenie nowoczesnej zintegrowanej platformy świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych i analitycznych do celów badawczych i naukowych, która udostępniona zostanie zarówno polskim jak i zagranicznym jednostkom naukowo-badawczym.

Zespół wdrożeniowy TT w ciągu 6 miesięcy opracował interfejs integracyjny i zbudował hurtownię danych medycznych zintegrowaną z systemem CliniNet.

Hurtownia stała się również podstawą dla innych narzędzi wdrażanych w ramach projektu ONKO.SYS. W trakcie wdrożenia zmigrowano do hurtowni ponad 800 tysięcy kartotek pacjentów z pełną informacją medyczną obejmującą okres ponad 20 lat zdigitalizowanych danych.

Ponadto TT dostarczyło interfejs graficzny dla hurtowni w postaci platformy MedStream Designer oraz dostarczyło szkolenia dla wymaganych pracowników NIO.

Wdrożenie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami projektu o czym świadczy referencja wystawiona zespołowi TT przez prowadzących projekt.

Referencja dostępna jest do pobrania tutaj

Platforma MedStream Designer wdrożona w NIO funkcjonuje do dzisiaj, w międzyczasie zakres informacji jaki jest gromadzony w hurtowni został w istotny sposób zwiększony znacznie ponad pierwotne wymagania projektu ONKO.SYS.

Celem całego projektu ONKO.SYS było wdrożenie narzędzi IT które przyczynią się do wzrostu potencjału naukowo-badawczego w zakresie chorób nowotworowych oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.

Wdrożenie MedStream Designer wpisywało się w jeden z celów szczegółowych projektu tj.: utworzenie nowoczesnej zintegrowanej platformy świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych i analitycznych do celów badawczych i naukowych, która udostępniona zostanie zarówno polskim jak i zagranicznym jednostkom naukowo-badawczym.

Zespół wdrożeniowy TT w ciągu 6 miesięcy opracował interfejs integracyjny i zbudował hurtownię danych medycznych zintegrowaną z systemem CliniNet.

Hurtownia stała się również podstawą dla innych narzędzi wdrażanych w ramach projektu ONKO.SYS. W trakcie wdrożenia zmigrowano do hurtowni ponad 800 tysięcy kartotek pacjentów z pełną informacją medyczną obejmującą okres ponad 20 lat zdigitalizowanych danych.

Ponadto TT dostarczyło interfejs graficzny dla hurtowni w postaci platformy MedStream Designer oraz dostarczyło szkolenia dla wymaganych pracowników NIO.

Wdrożenie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami projektu o czym świadczy referencja wystawiona zespołowi TT przez prowadzących projekt.

Referencja dostępna jest do pobrania tutaj

Platforma MedStream Designer wdrożona w NIO funkcjonuje do dzisiaj, w międzyczasie zakres informacji jaki jest gromadzony w hurtowni został w istotny sposób zwiększony znacznie ponad pierwotne wymagania projektu ONKO.SYS.

Zapraszamy do kontaktu

www.ttsi.com.pl
office@ttsi.com.pl
tel.: +48 22 331 80 20
NIP: 527-294-32-09 | REGON: 387666213 | KRS: 0000872108

TRANSITION TECHNOLOGIES SCIENCE Sp. z o.o.