Case Study

Pilotaż Halo Mamo!

Pilotaż programu opieki koordynowanej dla kobiet w ciąży Halo Mamo! dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 na rzecz ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia.

Miło nam poinformować, że jesteśmy partnerem technologicznym w projekcie „Halo mamo! – pilotaż opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 i budżetu państwa. Szacowany całkowity koszt projektu wynosi 2 984 923,12 zł.

 

Projekt realizowany jest pod przewodnictwem prof. Tadeusza Issat’a z Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz we współpracy z partnerami medycznymi: Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o.o. w Siedlcach oraz Centrum Medycznym Józefów.

Główne cele projektu to:

  • przetestowanie modelu telemedycznego w położnictwie i zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu poprzez poprawę dostępu kobiet z terenów podmiejskich do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia
  • zwiększenie poziomu edukacji ciężarnych w zakresie przygotowań do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa
  • poprawa bezpieczeństwa ciężarnych i ich dzieci, dzięki dodatkowemu łatwemu i szybkiemu kontaktowi z personelem medycznym
  • monitorowanie realizacji zapisów Standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej
  • realizacja online badań profilaktycznych w tym mających na celu identyfikację kobiet zagrożonych depresją

Miło nam poinformować, że jesteśmy partnerem technologicznym w projekcie „Halo mamo! – pilotaż opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 i budżetu państwa. Szacowany całkowity koszt projektu wynosi 2 984 923,12 zł.

 

Projekt realizowany jest pod przewodnictwem prof. Tadeusza Issat’a z Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz we współpracy z partnerami medycznymi: Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o.o. w Siedlcach oraz Centrum Medycznym Józefów.

Główne cele projektu to:

  • przetestowanie modelu telemedycznego w położnictwie i zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu poprzez poprawę dostępu kobiet z terenów podmiejskich do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia
  • zwiększenie poziomu edukacji ciężarnych w zakresie przygotowań do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa
  • poprawa bezpieczeństwa ciężarnych i ich dzieci, dzięki dodatkowemu łatwemu i szybkiemu kontaktowi z personelem medycznym
  • monitorowanie realizacji zapisów Standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej
  • realizacja online badań profilaktycznych w tym mających na celu identyfikację kobiet zagrożonych depresją

Zapraszamy do kontaktu

TRANSITION TECHNOLOGIES SCIENCE Sp. z o.o.