Case Study

Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej

Projekt, który rozpoczął się w lutym 2019 roku w województwach dolnośląskim i świętokrzyskim, a następnie rozbudowany o kolejne dwa województwa: pomorskie oraz podlaskie.

Przygotowanie do pilotażu wymagało przemodelowania procesów wewnętrznych w tym tych dotyczących sposobu gromadzenia danych. Ilość i zakres zmian jakie konieczne były do wprowadzenia celem uzyskania wiarygodnych i powtarzalnych wyników analiz był o wiele większy niż początkowo zakładano. Ważnym bowiem jest nie tylko samo posiadanie dokumentacji medycznej pacjentów, ale przede wszystkim posiadanie ustrukturyzowanych danych. Taka dokumentacja może być bowiem solidną podstawą do budowania dalszego wnioskowania.

W celu realizacji powyższych założeń przygotowaliśmy kompletną koncepcję wdrożenia hurtowni danych, umożliwiającej zbieranie ustandaryzowanej dokumentacji medycznej pacjentów w pilotażu wraz z dodatkowymi narzędziami umożliwiającymi ośrodkom współpracującym wygodne raportownie informacji o pacjentach trafiających do pilotażu wraz z rozszerzeniem monitorującym kompletność wprowadzanych danych.

Informacje gromadzone są w sposób ustrukturyzowany z podziałem na wartości liczbowe i opisy. Dzięki temu pozyskiwana informacja ma wysoką wartość analityczną i nadaje się doskonale do dalszego przetwarzania.

W ramach sieci wdrożono rozwiązanie obejmujące kluczowe elementy procesu gromadzenia, monitorownia oraz prezentacji mierników jakości diagnostyki onkologicznej w Polsce:
1. Platforma MedStream Designer gromadząca dane do wyliczenia mierników jakości
2. Platforma OncoReports umożliwiająca raportowanie informacji dla ośrodków współpracujących
3. Narzędzie OncoIndi prezentujące dane dla mierników pilotażowych wraz z ich zmianą w czasie
4. Platforma OncoDash prezentująca w czasie rzeczywistym wskaźniki postępu w realizacji pilotażu.

Przygotowanie do pilotażu wymagało przemodelowania procesów wewnętrznych w tym tych dotyczących sposobu gromadzenia danych. Ilość i zakres zmian jakie konieczne były do wprowadzenia celem uzyskania wiarygodnych i powtarzalnych wyników analiz był o wiele większy niż początkowo zakładano. Ważnym bowiem jest nie tylko samo posiadanie dokumentacji medycznej pacjentów, ale przede wszystkim posiadanie ustrukturyzowanych danych. Taka dokumentacja może być bowiem solidną podstawą, do budowania dalszego wnioskowania.

W celu realizacji powyższych założeń przygotowaliśmy kompletną koncepcję wdrożenia hurtowni danych, umożliwiającej zbieranie ustandaryzowanej dokumentacji medycznej pacjentów w pilotażu wraz z dodatkowymi narzędziami umożliwiającymi ośrodkom współpracującym wygodne raportownie informacji o pacjentach trafiających do pilotażu wraz z rozszerzeniem monitorującym kompletność wprowadzanych danych.

Informacje gromadzone są w sposób ustrukturyzowany z podziałem na wartości liczbowe i opisy. Dzięki temu pozyskiwana informacja ma wysoką wartość analityczną i nadaje się doskonale do dalszego przetwarzania.

W ramach sieci wdrożono rozwiązanie obejmujące kluczowe elementy procesu gromadzenia, monitorownia oraz prezentacji mierników jakości diagnostyki onkologicznej w Polsce:
1. Platforma MedStream Designer gromadząca dane do wyliczenia mierników jakości
2. Platforma OncoReports umożliwiająca raportowanie informacji dla ośrodków współpracujących
3. Narzędzie OncoIndi prezentujące dane dla mierników pilotażowych wraz z ich zmianą w czasie
4. Platforma OncoDash prezentująca w czasie rzeczywistym wskaźniki postępu w realizacji pilotażu.

Zapraszamy do kontaktu

www.ttsi.com.pl
office@ttsi.com.pl
tel.: +48 22 331 80 20
NIP: 527-294-32-09 | REGON: 387666213 | KRS: 0000872108

TRANSITION TECHNOLOGIES SCIENCE Sp. z o.o.