Przewidywanie awarii ciepłociągów

Przewidywanie awarii ciepłociągów

Case Study Przewidywanie awarii ciepłociągów Projekt zrealizowany dla Veolia Warszawa w 2019 roku. Około 45% odcinków wskazanych przez system, ulega awarii w sezonie grzewczym. W trakcie sezonu grzewczego elementy ciepłociągów ulegają awariom. Z tego też względu...
Inteligenta Sieć Ciepłownicza

Inteligenta Sieć Ciepłownicza

Case Study Inteligenta Sieć Ciepłownicza W 2019 roku, na zlecenie firmy Veolia, Transition Technologies S.A. wdrożyła system informatyczny optymalizujący działanie sieci ciepłowniczej w Warszawie. Jest to największa sieć ciepłownicza w UE. Rozwiązanie składa się z 56...
MedStream Designer – wdrożenie NIO Warszawa

MedStream Designer – wdrożenie NIO Warszawa

Case Study MedStream Designerwdrożenie w NIO w Warszawie Platforma MedStream Designer została wdrożona w 2016 roku w Narodowym Instytucie Onkologii w ramach projektu ONKO.SYS Celem całego projektu ONKO.SYS było wdrożenie narzędzi IT które przyczynią się do wzrostu...
Sztuczna inteligencja wspomagająca telediagnostykę (Higo)

Sztuczna inteligencja wspomagająca telediagnostykę (Higo)

Case Study Sztuczna inteligencja wspomagająca telediagnostykę W 2021 firma HigoSense stworzyła rozwiązanie Higo telemedyczny system do zdalnej diagnostyki pediatrycznej oparty na urządzeniu multisensorycznym. Diagnostyka odbywa się poprzez badanie przeprowadzone...
Epistop – prewencyjne leczenie padaczki

Epistop – prewencyjne leczenie padaczki

Case Study Epistop prewencyjne leczenie padaczki Projekt EPISTOP to duży międzynarodowy projekt medyczny, którego koordynatorem był Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (IPCZD). Oprócz IPCZD, w badaniu udział wzięło 10 ośrodków klinicznych z Europy oraz...